virtuwall – sanalkabin (Etkileşimli Sanal Giyinme Kabini)

kinect_sanal_giyinme_kabiniHızla gelişen ve değişen teknolojik ve bağlantılı olarak sosyo-kültürel davranışların bir sonraki adımı olarak gördüğümüz “Etkileşimli Sanal Giyinme Kabini Sistemi” uygulamasıyla, bireylerin alış-veriş alışkanlıklarına yeni bir boyut kazandırılması planlanmaktadır.

Etkileşimli Sanal Giyinme Kabini Sistemi Uygulaması ile dokunarak yapılan alış-verişin, görerek (dokunmadan) yapılması planlanmaktadır. Bu uygulama ile hedef kitle olan tekstil tüketicilerinin yapacakları alış-verişlerde aldıkları giysileri fiziksel olarak denemeleri/giyinmeleri yerine, Etkileşimli Sanal Giyinme Kabini Sistemi Uygulaması’nın kullanılması hedeflenmektedir.

Yazılım teknolojilerinin gelişmesiyle hayatımıza girmeye başlayan internetin etkisiyle insanların alış-veriş alışkanlıkları değişim göstermektedir. Bu değişim hem bireylerin tüketim alışkanlıklarında hem de üreticilerin pazarlama stratejilerinde değişiklik yapmasını zorunlu kılmaya başlamıştır.

Bilgisayar ve internet kullanarak büyüyen ve iş hayatında yeni teknolojileri her zaman takip ve tatbik etmek zorunda kalan bireylerin, yeni teknolojileri araması, algılaması ve bunları hayatlarına kabul etmesi, var olan alışkanlıklarını kolayca değiştirmeye yönelmektedir. Bu yaklaşımla etkileşimli (interaktif) alış-verişin yaygın olduğunu görmekteyiz.

Proje çıktısı olan uygulama, hem teknolojik bir yenilik sunmakta, hem de bireylerin alış-veriş alışkanlıklarına bir yenilik kazandırmasıyla farklılık yaratmaktadır. Bu yaklaşımla proje çıktısı olacak ürünümüzün, Türkiye’de gelişmiş olan tekstil ve perakende sektörünün yurtiçi ve internet üzerinden yurtdışı satış pazarındaki paylarını büyütmek ve bunu teknoloji özellikle de yenilikçi teknoloji vasıtasıyla yapmak isteyen firma ve kuruluşlar tarafından talep edileceği öngörülmektedir.

Etkileşimli danal giyinme kabini hakkında detaylı bilgi almak ve fikirlerinizi hayata geçirmek için bizimle iletişime geçebilirsiniz : satis@arf-bt.com