Doküman-A  Doküman Yönetim Sistemi

Doküman Yönetim Sistemi, kurum dahilinde gelen evrak, giden evrak ve iç yazışmaları elektronik belge olarak sayısal ortamda oluşturmak, bu belgeleri tanımlanan iş akışları ile elektronik ortamda dolaşımını sağlamak, belgeleri doküman ambarları içerisinde güvenli bir şekilde saklamak, belge, bilgi kaynaklarına hızlı ve etkin bir şekilde ulaşmak amacı ile üretilmiştir.

• Sistem, temel olarak evrak/doküman bilgilerinin girilmesini ve takip edilmesini sağlar.
• Evraklarla ve dokümanlarla ilgili detay bilgiler sistem üzerinde tutulabilir.
• Kullanıcılar sistemi 3 farklı rol ile kullanabilirler.
      * Sistem Yöneticisi
      * Genel Kullanıcı
      * Evrak Birimi
• Her kullanıcı 1 ya da birden fazla role sahip olabilir.
• Kullanıcı hangi rolü ile sisteme giriş yapmış ise, o role ait işlevleri gerçekleştirebilir .
• Roller ve kullanıcılar dinamik olarak tanımlanabilir, istenirse rol ve kullanıcı bazında yetkiler farklılaştırılabilir .
• Sisteme evrak ve doküman konuları önceden tanımlanabilir.
• Evrak ve dokümanların konularına göre kurum içinde nasıl işleneceği, hangi kullanıcılarla paylaşılacağı şablonlarla tanımlanabilir.
• Evraklar ekleri ile birlikte kaydedilebilir ve tüm özellikleri ile aranabilir.
• Evrak ve doküman içinde yer alan metinlerde arama yapılabilir.
 Ürün hakkında detaylı bilgi ve sorularınız için satis@arf-bt.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.