Hacettepe   Üniversitesi Yardım Masası Yazılım Sistemi
Hacettepe   Üniversitesi / 2010-2011PHP/MySQL

 SAKOM (Sağlık Afet Koordinasyon Merkezi)
T.C.
Sağlık Bakanlığı / 2011

-Olası felaket durumlarında, sağlık risk ve kriz yönetim verimli şekilde gerçekleştirebilmek için, afet yönetimi,izleme, raporlama gibi hizmet ve işlemlerin geliştirilmesi.
-Afet yönetimi ve alınacak   önlemleri daha iyi planlamak için, istatistiksel bir veritabanı   oluşturulması.
– Çağrı merkezi operatörleri,   karar vericiler ve hekimler arasında işbirliğinin sağlanması.

Enterprise Java
JSF / JPA
PostgreSQL

Premio Lastik   Servisi CRM Uygulaması
Grup Vektör / 2011

Enterprise Java
JSF / JPA
MySQL

Nanoteknoloji Modelleme Yazılımı Projesi
ODTÜ Teknoloji Geliştirme   Merkezi / 2010

Enterprise Java
JSF / JPA

IPTV Yönetim   Sistemi
MHT A.Ş. / 2010Enterprise Java
JSF / JPA
MySQL

ATEL Örgütsel Kaynak Yönetimi
ATEL Ltd. Şti. / 2009-2010

Şirket   stok bilgileri yönetimi, on-line şirket ağı içinde toptan ve perakende mağaza-stok işlemleri, tedarik zinciri yönetimi.

Enterprise   Java
JSF / JPA
MySQL

Avrupa Birliği Bakanlığı Ofis Otomasyon Yazılımı
T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı / 2009Kurum içinde ofis işlemleri ile ilgili yazılım geliştirme ve bu modüller aracılığıyla iş akışlarını işleme: TAIEX Uygulama ve İzleme Sistemi, Rezervasyon ve Yönetim Sistemi, Takvim ve Görev Atama İzleme sistemi.Enterprise Java
JSF / JPA
MySQL / MS SQLServer

Hacettepe Üniversitesi Öğrenci İşleri Yönetim Sistemi(Sayrostek – ARF BT)
Hacettepe Üniversitesi/ 2009-2010

Proje   kapsamında İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi ve Doküman Yönetim Sistemi ile entegre bir yapıya sahip merkezi ve Tamamen web tabanlı bir bilgi sistemi yazılımı bulunmaktadır.

Enterprise   Java
JSF / JPA
Oracle

Gruptrans Ofis Yönetim Sistemi
Gruptrans Uluslararası Taşımacılık ve Ticaret A.Ş. / 2008-2009Stok- Envanter Yönetim Sistemi ve İhale Teklif İzleme de dâhil olmak üzere web tabanlı bir ofis yönetim sistemi  yazılımıdır. Uluslararası fuarlara ulaşım hizmetleri sağlayan Gruptrans için geliştirilmiştir.Enterprise Java
JSF / JPA
MySQL

Hotel Televizyon Yazılım Sistemi
MHT A.Ş. / 2008

Enterprise Java
JSP
MySQL

Sistem Güvenlik ve İzleme Yazılımı
ProG / 2007-2008

Java
Swing
SQLite

Hizmet ve Kalite Kontrol Sistemi Yönetimi Yazılımı
Pamukkale Turizm A.Ş./ 2007Ulaşım sektörü için gerekli kalite izleme ve yönetim yazılımı tasarlanması ve geliştirilmesi.Enterprise Java
JSP
MySQL

Gıda Güvenliği Sisteminin Yeniden Yapılandırılması ve Güçlendirilmesi Projesi
(SoftwareAG, ARF BT)
T.C.
Tarım Bakanlığı / 2007

Teknik yazılım yönetimi projesidir. Projenin tasarımın gerçekleştirilmesi, yazılım geliştirme altyapısının sağlanması ve danışmanlığı yapılmıştır. Avrupa Birliği fonlarından destek ile Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı için alt yüklenici olarak geliştirilen bir yazılımdır.

Enterprise Java
JSP
Oracle

Hastane Demirbaş ve Bakım Otomasyonu
OKB Tıp / 2007Hastaneler için gerekli olan stok ve bakım sistemleri tasarımı ve geliştirilmesi.Enterprise Java
Swing
MySQL

ARF Ofis Programı
KOBİ’ler için / 2007

KOBİ’ler için geliştirilen Ofis Uygulaması, Müşteri Yönetimi
ve KOBİ’lerin Kurumsal Kaynak Yönetimi ihtiyaçlarına hizmet vermektedir.

Enterprise Java
Swing
MySQL

Hukuk Otomasyon Yazılımı Projesi
Profelis / 2007Hukuk Büroları için geliştirilen bir uygulama orta ölçekli hukuk firmalarının iş takibi, müşteri ve doküman yönetimi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yapılmıştır.Enterprise Java
Swing
MySQL

Akyas Yönetim Sistemi
Akyas A.Ş. / 2006

Akyas A.Ş. için, müşteri / tedarikçi izleme, satın alma ve satış işlemleri, personel zaman yönetimi, toplantı yönetimi ve benzeri iş akışlarının düzenlenmesi amacıyla hazırlanmış
uygulama yazılımı.

Delphi
InterBase

AKMER – Akıllı Kart Merkezi   Otomasyon Yazılım (OYTEK, ARF BT)
Milli Savunma Bakanlığı / 2006
Akıllı Kartları sınıflandırma ve paketleme için kullanılan, alt yüklenici olarak geliştirilmiş, Sınıflandırma ve Paketleme Modülleridir.Enterprise Java
JSF
Oracle

Hemşirelik Okulu ve Hemşirelik Sınıflar Öğrenci İzleme Programı
Gelişen Okyanus / 2006

MEB Hemşirelik Okulları ve Hemşirelik Sınıflar için öğrenci
gelişimi ve izleme modüllerini içermektedir.

Enterprise Java
JSP
MySQL