ARF Bilgi Teknolojileri olarak insan kaynakları politikalarımız;

  • Tüm çalışanların refahı, iş tatmini ve kariyer planlamaları (mesleki ve kişisel gelişim / eğitim) açısından beklentilerine yönelik iş ortamını sağlamak,
  • Şirket içinde bilgi paylaşımını ve açık iletişimi teşvik ederek şirket takım ruhunu geliştirmek,
  • Şirket stratejileri ile İnsan Kaynakları Yönetiminin eş güdümünü sağlamak,
  • Çalışanların kişisel ve mesleki gelişimlerine destek olarak başarının ödüllendirildiği bir çalışma ortamı yaratmak,
  • Objektiflik ve duyarlılık ilkeleri ile insan kaynakları uygulamalarını diğer çalışanlarla birlikte işbirliği içinde yürütmek,
  • Yenilikçiliği ve yaratıcılığı teşvik etmektir.

Çalışan profilimiz; değişim ve gelişime açık, işini seven, ekip çalışmasına takım ruhuna inanan, etik değerlere sahip, müşteri odaklı, sosyal sorumluluk duyarlılığı yüksek insan kaynağıdır.

Sizler de takımımızın bir üyesi olmak ve başarılarımızı paylaşmak istiyorsanız, çalışmak istediğiniz pozisyonu belirterek özgeçmişinizi ik@arf-bt.com adresine gönderebilirsiniz.

Hedeflerinizi gerçekleştirmek için yanınızdayız.