Yazılım geliştirme faaliyetlerimizin bir parçası olarak, sunduğumuz başlıca çözümler:

  • Web Tabanlı Proje ve Portal Geliştirme
  • Modelleme / Simülasyon Uygulamaları
  • ERP ve CRM Sistemleri
  • Veri Tabanı Uygulamaları
  • Sistem Tasarım ve Modelleme

 

Projelerimiz

Kurum / Şirket

Tarih

Açıklama

Bakım Onarım ve Malzeme Takip Programı Meteorloji Genel Müdürlüğü 2015 Kurum bünyesindeki meterolojik cihazların yıllık bakım ve onarımı takip sistemdir.
Veri Sözlüğü Uygulaması Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) 2014 Kurum bünyesindeki yazılımların birlikte çalışılabilirliğini arttırmak ve veri tabanlı bütünlük sağlamaya yönelik sistemdir.
Piyasa Gözetimi ve Denetimi Bilgi Sistemi Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü 2013 Gümrük ve Ticaret Bakanlığının denetim yapmakla mükellef olduğu ürünlerin denetlenmesi ve bununla ilgili oalrak toplanan verilerin analiz edilmesini, raporlanmasını sağlayan bir veri toplama ve karar destek sistemidir.
Üniversite Otomasyon Yönetim Sistemi (AKGÜN, ARF-BT) Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniveritesi 2013 Üniversitenin Öğrenci işleri, finans, insan kaynakları, malzeme ve stok takibi, satın alma işlemlerinin yönetilmesini sağlayan otomasyon yazılımıdır.
Oda Otomasyon Yönetim Sistemi Türk Mühendis ve Mimarlar Odası 2013 Türkiye Mimarlar ve Mühendisler Odası bünyesinde bulunan odaların, oda içerisindeki faaliyetlerin ve evrak işlerinin yürütülmesine yardımcı olan yazılım sistemidir.
Abant Milli Parkı Tabiat Oyunu ve Uygulamaları Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 2013 Abant Milli Parkını tanıtmak, tanıtırken eğlendirerek çevre bilincini arttırmak amacıyla geliştirilmiş oyun ve uygulamalardır.
Hastane Otomasyon Sistemi AKGÜN 2012 Hastanedeki her türlü tıbbi ve idari faaliyetlerin bilgisayar ortamından yürütülmesini sağlayan yazılım geliştirme projesidir.
TAKBİS Mevcut Durum Analizi TÜRKSAT 2011 TÜRKSAT A.Ş. tarafından Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü için yürütülen TAKBİS projesi kapsamında TAKBİS  Mevcut Durum Analizi Raporu hazırlanması.
Yardım Masası Yazılım Sistemi Hacettepe Üniversitesi 2011 Merkeze gelen çağrıların kayıt altına alındığı, gerekli birimlere iletildiği ve analizinin yapıldığı yazılım sistemidir.  Yardım masası yazılımı; gelen aramaların cevaplanma süresini azaltır ve verimliliği arttırır.
SAKOM – Sağlık Afet Koordinasyon Merkezi T.C. Sağlık Bakanlığı 2011 Olası felaket durumlarında, sağlık risk ve kriz yönetimini verimlişekilde gerçekleştirebilmek için, afet yönetimi, izleme, raporlama gibi hizmet ve işlemlerin geliştirilmesi.
Afet yönetimi ve alınacak önlemleri daha iyi planlamak için, istatistiksel bir veritabanı oluşturulması.
Çağrı merkezi operatörleri, karar vericiler ve hekimler arasında işbirliğinin sağlanması.
Lastik Servisi CRM Uygulaması (Vektör Grup, ARF-BT) Premio 2011 Müşterileri bilgilerini kayıt altında tutulması, pazarlama kampanyalarının yürütülmesi, teklif ve yazışmaların hazırlanması, satış ve sipariş faaliyetlerinin yürütülmesi, müşteri şikayetlerinin çözümlenmesi işlemlerinin gerçekleştirildiği Müşteri İlişkileri Yönetimi Sistemi Yazılımıdır.
Örgütsek Kaynak Yönetimi ATEL Ltd. 2009-2010 Şirket stok bilgileri yönetimi, on-line şirket ağı içinde toptan veperakende mağaza-stok işlemleri, tedarik zinciri yönetimi.
Ofis Otomasyon Yazılımı Avrupa Birliği Bakanlığı 2009-2011 Kurum içinde ofis işlemleri ile ilgili yazılım geliştirme ve bu modüller aracılığıyla iş akışlarını işleme: TAIEX Uygulama ve İzleme Sistemi, Rezervasyon ve Yönetim Sistemi, Takvim ve Görev Atama İzleme sistemi.
Öğrenci Takip Yazılımı Sayrostek 2009 Projenin yazılım altyapısını oluşturulması ve teknik yönetimidir.
Ofis Yönetim Sistemi Gruptrans 2008-2009 Stok- Envanter Yönetim Sistemi ve İhale Teklif İzleme Sistemi de dâhil olmak üzere web tabanlı bir ofis yönetim sistemi yazılımıdır. Uluslararası fuarlara ulaşım hizmetleri sağlayan Gruptrans için geliştirilmiştir.
Hotel Televizyon Yazılım Sistemi MHT A.Ş. 2008 TV kanallarının izlenmesi, TV yayını üzerinden müzik ve radyo kanallarına erişim, Video oyunları, İnternette sörf, e-posta alıp gönderme, Oda servisi ve ücretlendirme hizmetleri gibi bir çok aktivite ve ihtiyacı müşterilerin odasında gerçekleştirme olanağı sunan Hotel Televizyon Yazılım Sistemi Projesidir.
Sistem Güvenlik ve İzleme Yazılımı Prog 2007-2008 Logların sisteme tanımlandığı, takip edildiği ve işleme tabi tutulduğu sistemdir. Sistem üzerinde tanımlanan kurallara göre güvenlik ihlallerini engellenmesini ve önlemler alınmasını sağlamaktadır.
DEGA Proje Yönetimi ve Eğitim Sistemi Altyapısı Avian (BDDK) 2007 – 2008 BDDK için geliştirilen TUBİTAK destekli yazılım projesinin teknik altyapısı ve yönetimi
Hizmet ve Kalite Yönetim Sistemi Pamukkale Turizm 2007 Ulaşım sektörü için gerekli kalite izleme ve yönetim sistemi yazılımı tasarlanması ve geliştirilmesidir.
Gıda Güvenliği Sisteminin Yeniden Yapılandırılması ve Güçlendirilmesi Projesi(SoftwareAG, VB, ARF-BT) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2007 Teknik yazılım yönetimi projesidir. Avrupa Birliği fonlarından destek ile Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı için geliştirilen bir yazılımdır.
Hastane Demirbaş ve Bakım Otomasyonu OKB Tıp 2007 Hastaneler için gerekli olan stok ve bakım sistemlerinin tasarımının yapılması ve geliştirilmesidir.
Akyas Yönetim Sistemi Akyas A.S 2006 Akyas A.Ş’nin müşteri/tedarikçi takibi, satın alma, personel yönetimi, v.b. süreçlerini içeren uygulama yazılımı
AKMER – Akıllı Kart Merkezi Otomasyon Yazılım (OYTEK) Milli Savunma Bakanlığı 2006 Silahlı Kuvvetler askeri ve sivil personeli için hazırlanan Akıllı Kartların tasnifi için kullanılan Tasnif Modülü ve paketlenmesi için kullanılan Paketleme Modülü alt yükleniciliği
Hemşirelik Okulu ve Hemşirelik Sınıfları Öğrenci İzleme Programı Gelişen Okyonus 2006 MEB Hemşirelik Okulları için öğrenci gelişim ve izleme yazılımları geliştirilmesidir.