NanoMod Modelleme Aracı; Nanoteknolojik ürün geliştirmede kullanılan simülatörler için modelleme aracıdır.

Tüm dünyada büyük bir önem kazanan ve uygulamaları sürekli artan nano teknoloji, bir çok ülke ve şirket tarafından geleceğin teknolojisi olarak görülmekte ve bu yönde yatırımlar yapılmaktadır. Bu noktadan hareketle Türkiye’de de nano teknolojinin anlaşılması , uygulama, yatırımların artması kaçınılmaz görünmektedir. Bu gerekçelerle, NanoMod, ülkemiz öz kaynakları kullanılarak, düşük maliyetle, nano teknolojik ürün geliştiren ve araştırma yapan sanayi, kamu kuruluşları ve üniversitelerin ihtiyacını karşılamak için üretilmiştir.

Ülkemizin nanoteknolojik alanlarda gelişmesinin ve ilerlemesinin önündeki maliyet engelinin azaltılması gerekliliği kesindir. Bu konuda ulusal olarak nanoteknolojik ürün geliştirmek için ilgili donanımların ve yazılımların üretilmesi, hem maliyetleri azaltmakta hem de etkin ve yetkin bilgi birikiminin doğru kullanılması sağlamaktadır.

Ulusal bazda geliştirilen ürünler dünya pazarında rekabet koşulları içerisinde yerini alarak Türkiye’ye ihracat adına katma değer de sağlayacaktır.

Proje çerçevesince geliştirilen ürün, nanoteknolojik ürünlerinin geliştirilmesinde çok önemli ve maliyetli bir kalem olan labaratuar işlemlerini minimize ederek hata payını azaltan simülatörlerin etkin kullanımını arttırarak ürün maliyetlerini (zaman, iş gücü ve para) azalmaktadır. Bu ürün ile beklenen sonuçlar hem görsel olarak, hem de rapor üzerinden takip edilerek üretim performansı ve maliyetlerde düşüş sağlamaktadır.