2009 yılında yeni yapılanmaya giderek AR-GE birimini açan ARF Bilgi Teknolojileri,

– Modelleme ve Simülasyon
– Görüntü İşleme
– Zenginleştirilmiş Gerçeklik
– Yazılım Mühendisliği ve SysML

konularında Araştırma Geliştirme faaliyetlerinde bulunmaktadır. Ar-Ge faliyetlerimiz KOSGEB, TUBİTAK ve AB Projeleri kapsamında desteklenmektedir.

Aktif Ar-Ge Projelerimiz :

SelSim : Sel Simülasyon Sistemi ( KOSGEB Destekli )
Rigging : 3 boyutlu Modellere Otomatik İskelet Yerleştirme Sistemi ( TUBİTAK Destekli )
Tamamlanmış Ar-Ge Projelerimiz :

NanoMod : Nanoteknolojik Ürünler için Modelleme Aracı ( KOSGEB Destekli )
I-VDR : Etkileşimli Sanal Giyinme Kabini ( TUBİTAK Destekli )
NanoML : Nanoteknoloji Modelleme Dili ( AB Projesi )